ด้านการศึกษา

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มตอ. ร่วมสนับสนุนงานคืนสู่เหย้า จัดโดยสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ที่สนามฟุตบอล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
มตอ. ร่วมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์
๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
ประธานและกรรมการมูลนิธิฯ เดินทางไปมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียน เยาวชน และนักศึกษาในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ที่อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส