ด้านสาธารณกุศลทั่วไป

มูลนิธินักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ร่วมระดมเงินบริจาคช่วยเหลือผู้อพยพที่ได้รับผลกระทบจากเหตุไฟไหม้โรงงาน ย่านกิ่งแก้ว จ.สมุทรปราการ โดยมีคุณนฤมล ศิริวัฒน์ ประธานมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนมอบที่นอนพร้อมผ้าห่ม น้ำเกลือล้างตา และที่ฉีดกันยุง เป็นจำนวน 76 ชุด เพื่อมอบให้กับผู้อพยพที่ศูนย์อพยพ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ โดยส่งมอบให้กับ ท่านปลัด พัสกร ใยน้อย เป็นผู้รับมอบ และที่ศูนย์อพยพโรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ จำนวน 39 ชุด โดยส่งมอบให้กับท่านรองผู้อำนวยการวิชุดา สนอุทาเป็นผู้รับมอบ รวมถึงมอบให้ที่ศูนย์อพยพวัดสลุด จำนวน 35 ชุด รวมทั้งหมด 150 ชุด เพื่อให้กับผู้ได้รับผลกระทบต่อไป

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ คุณนฤมล ศิริวัฒน์ ประธานมูลนิธินักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน รองประธานฯ พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิฯ และนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ได้นำข้าวสารจำนวน ๙๐๐ ถุง น้ำหนักรวม ๔.๕ ตัน บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจำนวน ๑๖,๒๐๐ ห่อ ที่จัดซื้อด้วยเงินบริจาคส่วนหนึ่งของนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษารุ่น ๓๘ และอีกหลายรุ่น มามอบให้แก่ คุณนพดล ศรีหะทัย บรรณาธิการบริหาร สำนักข่าวไทยพีบีเอส เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในชุมชนต่างๆ ที่เดือดร้อนจากการถูกจำกัดพื้นที่เนื่องจากมีการติดเชื้อโควิดในชุมชน ทำให้ไม่สามารถออกมาทำมาหากินได้ ทั้งนี้ตามโครงการ “ชุมชนเมืองต้องรอด…ปากท้องต้องอิ่ม” ของมูลนิธิไทยพีบีเอสร่วมกับหลายหน่วยงานทั้งราชการและเอกชน

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่สำนักป้องกันรักษาป่าและควมคุมไฟป่า มูลนิธิฯ ได้จัดซื้อรองเท้าเดินป่า ๑๒๐ คู่ มูลค่า ๗๐,๐๐๐ บาท ให้กับกลุ่มเหยี่ยวไฟ ซึ่งเป็นทีมชุดปฏิบัติการพิเศษ สังกัดส่วนควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ รับผิดชอบดูแลพื้นที่ป่า ๙ จังหวัดภาคเหนือ มีภารกิจดับไฟป่า ทำแนวกันไฟ ช่วยบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น น้ำท่วม คนหลงป่า ทวงคืนผืนป่า ดับไฟที่ป่าพรุทางภาคใต้ที่นครศรีธรรมราชและนราธิวาส

๒๓ กันยายน ๒๕๖๒
นางนฤมล ศิริวัฒน์​ ประธานกรรมการฯ พร้อมกรรมการบริหาร เเละตัวเเทนนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษารุ่น 38 40 และ 41 ร่วมกันมอบเงินรวม 39,000 บาท พร้อมผ้าห่ม 300 ผืนและปลากระป๋อง 100 กระป๋อง เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ผ่าน นพ.สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร (ต.อ. 41) นพ.สสจ.จังหวัดอุบลราชธานี ที่กระทรวงสาธารณสุข